+959450005378, +959450005379
  ကုန်ပစ္စည်းများ
 • အသစ်ရောက်ရှိသောပစ္စည်း
 • အကန့်အသတ်ဖြင့်ထုတ်သောပစ္စည်း
 • လူကြိုက်များသောပစ္စည်း
 • အရောင်းရဆုံးပစ္စည်း
 • အခြားကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကြည့်ရန်
 • Looking for a JOB?

  Chief Accountant★★★

  Job Description

  • Handle full spectrum of financial and cost accounting role.
  • Responsible for day to day finance and accounts operations.
  • Responsible to control the daily/weekly/monthly payment transaction process.
  • Perform a full set of accounts and ensure timely closing of accounts.
  • Responsible for timely monthly financial statements, payments, cash-flow management reporting for submission to Director

  Job Requirements

  • B.Com (or) CPA Part 1, 2 (or) ACCA Part 1, 2.
  • Age between 30 to 40 years.
  • Min 3-5 years relevant experience in financial & management accounting.
  • Relevant experience in audit and costing is advantageous.

  Assistant Manager★★★

  Job Description

  • Handle full spectrum of financial and cost accounting role.
  • Responsible for day to day finance and accounts operations.
  • Responsible to control the daily/weekly/monthly payment transaction process.
  • Perform a full set of accounts and ensure timely closing of accounts.
  • Responsible for timely monthly financial statements, payments, cash-flow management reporting for submission to Director

  Job Requirements

  • B.Com (or) CPA Part 1, 2 (or) ACCA Part 1, 2.
  • Age between 30 to 40 years.
  • Min 3-5 years relevant experience in financial & management accounting.
  • Relevant experience in audit and costing is advantageous.
  © 2020 WERLOOP. ALL RIGHT RESERVED