+959450005378, +959450005379
  ကုန်ပစ္စည်းများ
 • အသစ်ရောက်ရှိသောပစ္စည်း
 • အကန့်အသတ်ဖြင့်ထုတ်သောပစ္စည်း
 • လူကြိုက်များသောပစ္စည်း
 • အရောင်းရဆုံးပစ္စည်း
 • အခြားကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကြည့်ရန်
 • Our Partner Shop

  Our Partner Shop


  What is our Partner Shop?

  Our partner shop are basically Myanmar's popular stores which sells high quality products! It is a dedicated channel on the Werloop platform with a careful selection of branded products sourced directly from brands and brand authorized sellers.

  Our partner shop offer customers the highest-quality online shopping experience by delivering on the following standards:

  • 100% Authenticity: On Our partner shop, we guarantee that you will receive only original, authentic branded products.
  • 14-day easy returns: 14-day easy returns for all Our partner shop products, except non-returnable categories as per Werloop guidelines.
  • Werloop Express Delivery.

  Where do Our Partner Shop products come from?
  • Our partner shop products are either sold directly by Werloop, or sourced from the brand principal / authorized distributor of the brand principal.

  How can I identify Our Partner Shop product in the website?
  • You can identify at Werloop's Our Partner Shop products by the Shop Official Stores badge on the "Home Page" & the "Product's Page" for specific products.

  Can't find what you are looking for?

  Let us help you

  © 2020 WERLOOP. ALL RIGHT RESERVED