+959450005378, +959450005379
  ကုန်ပစ္စည်းများ
 • အသစ်ရောက်ရှိသောပစ္စည်း
 • အကန့်အသတ်ဖြင့်ထုတ်သောပစ္စည်း
 • လူကြိုက်များသောပစ္စည်း
 • အရောင်းရဆုံးပစ္စည်း
 • အခြားကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကြည့်ရန်
 • Beyerdynamic

  Beyerdynamic GmbH & Co. KG (stylized as beyerdynamic) is a German manufacturer of microphones, headphones, wireless audio systems and conference systems. Headquartered in Heilbronn, Germany, Beyerdynamic has been family-owned since its founding in 1924, and remains the oldest audio company still active.

   


  ဝယ်ယူရန်ပစ္စည်းများ

  အောက်ပါအတိုင်းရှာမည်
  ရှာထားသောပစ္စည်းများ
  BRAND:   Beyerdynamic
  အမှတ်တံဆိပ်များ
  Beyerdynamic   435  
  ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ
  Cable   53  
  Personal Audio   94  
  Pro-Audio   287  
  Software & Recording   1  
  ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲများ
  Audio Interface   1  
  Audio Video Cable   50  
  Cable Accessories   2  
  Digital Wireless Conference System   6  
  Earphone   10  
  Headphone   76  
  Headphone Accessories   5  
  Headphone Amplifier   3  
  Microphone   118  
  Microphone Accessories   131  
  Other Cable   1  
  Processor   2  
  Wireless Microphone   30  
  ပစ္စည်းတန်ဖိုး

   

  ဝယ်ယူရန်ပစ္စည်းများ

  အောက်ပါအတိုင်းရှာမည်
  ရှာထားသောပစ္စည်းများ
  BRAND:   Beyerdynamic
  အမှတ်တံဆိပ်များ
  Beyerdynamic   435  
  ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ
  Cable   53  
  Personal Audio   94  
  Pro-Audio   287  
  Software & Recording   1  
  ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲများ
  Audio Interface   1  
  Audio Video Cable   50  
  Cable Accessories   2  
  Digital Wireless Conference System   6  
  Earphone   10  
  Headphone   76  
  Headphone Accessories   5  
  Headphone Amplifier   3  
  Microphone   118  
  Microphone Accessories   131  
  Other Cable   1  
  Processor   2  
  Wireless Microphone   30  
  ပစ္စည်းတန်ဖိုး

  © 2020 WERLOOP. ALL RIGHT RESERVED