+959450005378, +959450005379
  ကုန်ပစ္စည်းများ
 • အသစ်ရောက်ရှိသောပစ္စည်း
 • အကန့်အသတ်ဖြင့်ထုတ်သောပစ္စည်း
 • လူကြိုက်များသောပစ္စည်း
 • အရောင်းရဆုံးပစ္စည်း
 • အခြားကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကြည့်ရန်
 • Cameo Light

  Cameo Light


  ဝယ်ယူရန်ပစ္စည်းများ

  အောက်ပါအတိုင်းရှာမည်
  ရှာထားသောပစ္စည်းများ
  BRAND:   Cameo Light
  အမှတ်တံဆိပ်များ
  Cameo Light   221  
  ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ
  Stage Lighting   221  
  ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲများ
  Controllers   4  
  Fluids   14  
  Hazer & Fog Machine   4  
  Lasers   7  
  LED Bars   14  
  LED Flat Par Can   22  
  LED Light Effect   17  
  LED Moving Heads   19  
  LED Outdoor Cans   10  
  LED Scanners   4  
  LED Set   6  
  LED Standard PAR Cans   26  
  LED Strobe   7  
  LED Studio Par Can   13  
  Lighting Accessories   43  
  Pixel Mapping   2  
  Theatre Spotlight   7  
  Wash Light   2  
  ပစ္စည်းတန်ဖိုး

   

  ဝယ်ယူရန်ပစ္စည်းများ

  အောက်ပါအတိုင်းရှာမည်
  ရှာထားသောပစ္စည်းများ
  BRAND:   Cameo Light
  အမှတ်တံဆိပ်များ
  Cameo Light   221  
  ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ
  Stage Lighting   221  
  ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲများ
  Controllers   4  
  Fluids   14  
  Hazer & Fog Machine   4  
  Lasers   7  
  LED Bars   14  
  LED Flat Par Can   22  
  LED Light Effect   17  
  LED Moving Heads   19  
  LED Outdoor Cans   10  
  LED Scanners   4  
  LED Set   6  
  LED Standard PAR Cans   26  
  LED Strobe   7  
  LED Studio Par Can   13  
  Lighting Accessories   43  
  Pixel Mapping   2  
  Theatre Spotlight   7  
  Wash Light   2  
  ပစ္စည်းတန်ဖိုး

  © 2020 WERLOOP. ALL RIGHT RESERVED