+959450005378, +959450005379
  ကုန်ပစ္စည်းများ
 • အသစ်ရောက်ရှိသောပစ္စည်း
 • အကန့်အသတ်ဖြင့်ထုတ်သောပစ္စည်း
 • လူကြိုက်များသောပစ္စည်း
 • အရောင်းရဆုံးပစ္စည်း
 • အခြားကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကြည့်ရန်
 • ABTUS

  www.abtus.com


  ဝယ်ယူရန်ပစ္စည်းများ

  အောက်ပါအတိုင်းရှာမည်
  ရှာထားသောပစ္စည်းများ
  BRAND:   ABTUS
  အမှတ်တံဆိပ်များ
  ABTUS   129  
  ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ
  Control & Connectivity   2  
  Home Applicant   2  
  Pro-Audio   26  
  Pro-Video   99  
  ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲများ
  Accessories   57  
  Accessories   4  
  Connection Compartment Accessories   2  
  HDBaseT Extender   9  
  HDBaseT Scaler Switcher   2  
  Matrix Swicher   17  
  Non-Contact Thermal Sensor   1  
  Non-Contact Thermometer   1  
  Optic Fiber Extender   2  
  Presentation Scaler switcher   6  
  Projector Mount   7  
  Receiver   1  
  Speaker   4  
  Video Converter   16  
  ပစ္စည်းတန်ဖိုး

   

  ဝယ်ယူရန်ပစ္စည်းများ

  အောက်ပါအတိုင်းရှာမည်
  ရှာထားသောပစ္စည်းများ
  BRAND:   ABTUS
  အမှတ်တံဆိပ်များ
  ABTUS   129  
  ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ
  Control & Connectivity   2  
  Home Applicant   2  
  Pro-Audio   26  
  Pro-Video   99  
  ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲများ
  Accessories   57  
  Accessories   4  
  Connection Compartment Accessories   2  
  HDBaseT Extender   9  
  HDBaseT Scaler Switcher   2  
  Matrix Swicher   17  
  Non-Contact Thermal Sensor   1  
  Non-Contact Thermometer   1  
  Optic Fiber Extender   2  
  Presentation Scaler switcher   6  
  Projector Mount   7  
  Receiver   1  
  Speaker   4  
  Video Converter   16  
  ပစ္စည်းတန်ဖိုး

  © 2020 WERLOOP. ALL RIGHT RESERVED